Begrotingsindicatoren 2018-2019

In het kader van het monitoren van internationale economische activiteiten van bedrijven in Nederland die gebruik hebben gemaakt van het instrumentarium op het terrein van economische diplomatie voor het bevorderen van export heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het CBS gevraagd om een beschrijvende analyse uit te voeren betreffende exportgroei binnen de bedrijven in dit instrumentarium.
Hiervoor is een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeleverde bedrijvenlijst gekoppeld aan het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) en per beleidsinstument het aantal bedrijven met exportgroei uitgesplitst. Daarnaast is ook het bedrag van de totale exportgroei van deze bedrijven toegevoegd. De gemeten beleidsintrumenten vertegenwoordigen slechts een gedeelte van het instrumentarium.