Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022

Erratum:


Deze publicatie kent een herziening. De herziening herstelt een fout in de tabellen waar de achterstandsscores zonder drempel voor sommige scholen onterecht op nul zijn gezet. Deze zijn namelijk op nul gezet als de achterstandsscore met drempel onder de nul was. In de herziening van deze publicatie blijft in dat geval de achterstandsscore zonder drempel gewaarborgd.
Achterstandsscores, voortgezet onderwijs, 2022.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan vestigingen met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De regeling waarmee deze bekostiging wordt verstrekt - het Leerplusarrangement - wordt in 2024 vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.

In dit nieuwe beleid maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden voortgezet onderwijs (RIOA-vo) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld. Met de RIOA-vo wordt per leerling een onderwijsscore uitgerekend en vervolgens met een bepaalde formule opgeteld tot achterstandscore per vo-school. Deze scores drukken het verwachte risico op onderwijsachterstanden per schoolvestiging uit.

De tabellen geven de achterstandsscores per schoolvestiging in het voorgezet onderwijs op 1 oktober 2022. Voor het praktijkonderwijs wordt een andere aggregratieformule toegepast dan voor vmbo, havo, vwo. Daarom is er een aparte tabel voor het praktijkonderwijs.