Arbeidsmigranten niet-EU/EFTA naar jaar van immigratie

Cijfers over arbeidsmigranten (niet-EU) naar jaar van immigratie, migratiemotief, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.
Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) cijfers samengesteld over arbeidsmigranten met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA. Met behulp van deze cijfers hoopt EZK meer inzicht te krijgen in de aantallen internationale kenniswerkers die naar Nederland komen en werken in sensitieve sectoren en met hoogwaardige kennis.