Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2022-2023

Tabel betreft een aantal gemiddelden over woonruimten in 2022-2023 berekend op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek "Verleende Omgevingsvergunningen" en specifiek over het aantal opgegeven vergunningen en het aantal nieuw te bouwen woonruimten. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens.

De opdrachtgever is het ministerie van BZK.