Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland

Resultaten eerste fase van de haalbaarheidstudie naar onderwijsindicatoren voor Caribisch Nederland. In deze eerste fase is gekeken naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van benodigde kenmerken.

Vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie van het Onderwijs leeft de wens om ook voor Caribisch Nederland een risico-indicator voor onderwijsachterstanden in het basisonderwijs en een indicator voor voortijdig schoolverlaters (vsv)-problematiek te ontwikkelen, zoals er ook voor Europees Nederland beschikbaar is. Om na te gaan of dit mogelijk wordt door het CBS een haalbaarheidsstudie gedaan.

Voor deze indicatoren zijn verschillende soorten gegevens nodig. Het gaat hier onder andere om kenmerken van de leerlingen, hun gezin en de school(prestaties). Deze gegevens zijn voor Europees Nederland beschikbaar uit centrale registraties en worden, wanneer niet volledig, geschat. Voor Caribisch Nederland was tot op heden nog onduidelijk of er voldoende betrouwbare databronnen en registers zijn of eventueel beschikbaar gemaakt kunnen worden om een risico-indicator voor onderwijsachterstanden en/of vsv-indicator te kunnen ontwikkelen. Daarom is in de eerste fase van deze haalbaarheidsstudie gekeken naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de benodigde gegevens. In bijbehorend rapport worden de bevindingen hiervan beschreven.

Bekostigd door het ministerie van OCW.