Grootste goederenhandelaren van de EU, 2023

Nederland is na Duitsland zowel de grootste goederenimporteur als de grootste goederenexporteur van de Europese Unie. Ons land speelt een grote rol als distributeur van goederen van buiten de EU naar EU-landen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de goederenimport en -export in 2023 van de 27 EU-landen. Daarnaast staat in de tabel per EU-land welk land de grootste handelspartner is. In het bijbehorende nieuwsbericht Nederland tweede goederenhandelaar van de EU is meer te lezen over deze onderwerpen.