Auteur: Hans Schmeets

Het lage welzijn in Heerlen

Over deze publicatie

Het welzijn in Heerlen ligt onder het landelijk gemiddelde. In de periode 2013 tot 2023 gaf 88 procent van de volwassen Nederlanders aan gelukkig te zijn, en 85 procent tevreden met het eigen leven. In Heerlen is dat respectievelijk 82 en 79 procent. Heerlen staat hiermee in de onderste regionen op de ranglijst van 93 grote gemeenten. Ook op de bredere Persoonlijke Welzijns Index staat Heerlen op de laagste positie. En dat verandert nauwelijks als rekening wordt gehouden met de demografische en sociaaleconomische bevolkingssamenstelling van Heerlen.

Uit aanvullend onderzoek in de gemeente Heerlen in 2020 en 2022 komt een tweedeling binnen Heerlen naar voren. In Heerlen-noord is het welzijnsniveau beduidend lager dan in Heerlen-zuid. Maar dat verschil is in 2022 beduidend geringer dan in 2020. Het welzijn is in het zuidelijke stadsdeel fors ingezakt in 2022, terwijl in het noordelijke stadsdeel een lichte stijging is te zien. In Heerlen is een project gestart ter bevordering van de burgerbetrokkenheid, verbetering van de openbare ruimte en het stimuleren van de lokale economie. Met dit essay wordt beoogd inzichten te leveren over het welzijn in Heerlen en hoe dit welzijn is gerelateerd aan het meedoen met en het vertrouwen in de samenleving.