Aantal overledenen in 2023

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
grafiek
Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2023.

De tabel heeft 7 tabbladen:

  • Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
  • Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
  • Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
  • Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd.
  • Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruik en leeftijd.
  • Tabel 6 bevat het waargenomen aantal overledenen, het verwachte aantal overledenen en de oversterfte, naar diverse kenmerken.
  • Tabel 7 bevat de periode-levensverwachting.