Auteur: Jaap Walhout, Sebastiaan Looijen, Iris van Santen

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2019-2023

Over deze publicatie

Voor het herziene onderwijsachterstandenbeleid maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Om deze indicator actueel te kunnen houden, wil OCW de indicator jaarlijks evalueren. Daartoe hebben we verschillende analyses uitgevoerd voor de schooljaren 2019/’20 tot met 2022/’23. Als eindconclusie kunnen we stellen dat – op basis van de onderzochte schooljaren – het model van de onderwijsachterstandenindicator ieder jaar tot vergelijkbare uitkomsten leidt.