Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023

Cijfers over het gebruik aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2023.
De gegevens over het combineren van arbeid en zorgtaken zijn verzameld in een vragenblok dat één keer in de twee jaar onderdeel is van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).