Controle door politie

Deze tabel bevat informatie over ervaringen met controles door de politie van inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en geboorteland en herkomst.
De cijfers zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid.