Auteur: Wouter Jonkers

Gemeente Amsterdam heeft hoogste eigen vermogen per inwoner

Over deze publicatie

In dit artikel wordt het eigen vermogen van gemeenten vergeleken. Het eigen vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Om gemeenten van verschillende grootte te kunnen vergelijken, wordt het eigen vermogen consequent omgeslagen naar het aantal inwoners. Zowel de twee grootste gemeenten van het land als de allerkleinste blijken een hoog eigen vermogen per inwoner te hebben.