Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2023

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de tweede helft van 2023.

Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de nieuwbouwwoningen met een nader te bepalen eigenaar nog woningen van een woningcorporatie.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Aedes vereniging van woningcorporaties.