Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2020 t/m 2022.
Deze tabellen geven het aantal inkomensbronnen van zelfstandigen, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector (SBI), voor de jaren 2020 t/m 2022. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).