Personen die instromen in detentie voor o.a. het overtreden van de Opiumwet 2018-2022

In deze tabel wordt het aantal gedetineerden weergegeven die in het betreffende jaar (2018-2022) zijn ingestroomd in detentie.
Gedetineerden kunnen binnen één detentie straffen uitzitten voor verschillende delicten. Van elke gedetineerde is bepaald of één van deze delicten overtreding van Artikel 3 Opiumwet is. In deze maatwerktabel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de totale instroom in detentie en anderzijds de instroom in detentie vanwege overtreding van Opiumwet Artikel 3.