Auteur: Sebastian Alejandro Perez, Martijn Souren

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang 2023

Over deze publicatie

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de Monitor Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2023. De Monitor Arbeid, Zorg en Kinderopvang wordt eens in de twee jaar uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De informatie wordt verzameld middels een aantal vragenlijstblokken in één peiling van de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Middels de module wordt informatie verzameld over het gebruik aan verlof bij verschillende zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang. De cijfers uit het rapport, alsook meer gedetailleerde resultaten van de Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang, zijn terug te vinden in de bijbehorende tabellenset.