Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede

© ANP / Robert Hoetink
Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de houding van huishoudens met energiearmoede ten opzichte van energiebesparende maatregelen te bepalen. Het CBS heeft hiervoor onderzocht of enquêtedata die bij het CBS aanwezig zijn hiervoor technisch en inhoudelijk geschikt zijn. De uitkomsten van dit vooronderzoek worden beschreven in deze notitie.

Energiearmoede is een belangrijk maatschappelijk probleem. Zowel de rijksoverheid als gemeenten proberen huishoudens met energiearmoede te helpen. Om deze huishoudens beter te kunnen bereiken zou het nuttig zijn om te weten welke aspecten van verduurzaming de mensen zelf belangrijk vinden. Daarom heeft het CBS een vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de besparingsbereidheid van energiearme huishoudens in kaart te brengen.

Helaas leverde dit vooronderzoek geen duidelijke groepen op met een bepaalde houding ten opzichte van energiebesparende maatregelen onder energiearmen. Nader onderzoek laat zien dat dit vooral komt doordat de vragen in WoON 2021 die hiervoor gebruikt (en geschikt) zijn meer gericht zijn op woningeigenaren, terwijl huishoudens met energiearmoede meestal juist huurder zijn. Deze WoON 2021-vragen bleken daarmee niet goed bruikbaar voor een uitgebreider vervolgonderzoek naar besparingsbereidheid onder energiearmen.
Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).