Steekincidentslachtoffers o.b.v. ziekenhuisopnamen, 2016-2021

Tabellenset met achterliggende cijfers bij het nieuwsbericht over in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers van steekincidenten, uitgesplitst naar leeftijdsgroep en verdachtenstatus, in de periode 2016-2021.
Op 23 februari 2024 is er een nieuwsbericht gepubliceerd over slachtoffers die in het ziekenhuis opgenomen zijn als gevolg van een steekincident dat geregistreerd is bij de politie. Deze tabellenset geeft de achterliggende cijfers bij dit nieuwsbericht. Deze tabellen zijn een aanvulling op de StatLinetabel Ziekenhuisopnamen en –patiënten; diagnose-indeling. In dit nieuwsbericht is aandacht besteed aan slachtoffers onder 20 jaar en is gekeken of zij ook bekend zijn bij de politie als verdachte van een misdrijf.