Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer

In deze tabellen staan de cijferreeksen van het dashboard Snelle indicatoren Goederenvervoer: de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week. Voor een aantal vervoersmodaliteiten zijn gegevens over hoeveelheid vervoerde tonnen of containereenheden (TEU’S) en de vervoersprestatie in tonkilometers toegevoegd. Waar mogelijk zullen deze gegevens ook nog voor andere modaliteiten toegevoegd worden. De meeste reeksen zijn uitgesplitst naar totaal, Nederland inkomend en Nederland uitgaand. De tabellen worden wekelijks bijgewerkt.

De datareeksen met het aantal vervoersbewegingen lopen vanaf 1 januari 2019. Daarnaast is de jaar-op-jaar ontwikkeling gegeven, zowel oorspronkelijk als gecorrigeerd voor feest- en brugdagen.

De datareeksen en het dashboard zijn tot stand gekomen in samenwerking met Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland.