Aantal aanhangers naar type aanhanger, 1 januari 2024

Deze tabellenset bevat gegevens over het aantal actieve aanhangwagens in huishoudens waar tenminste één actieve personenauto aanwezig is op peildatum 1 januari 2024.

Het betreft tellingen van aanhangwagens (> 750 kg), uitgesplitst naar type aanhangwagen (o.a. caravan, open wagen, veewagen, gesloten opbouw), in combinatie met het bezit van een (elektrische) personenauto. De informatie is gebaseerd op het kentekenregister van de RDW.

De tabellenset bevat ook een tabel, waarin het aantal aanhangers van rechtspersonen naar branche, is uitgesplitst. Voor deze tabel is naast de informatie uit het kentekenregister van de RDW, een koppeling gemaakt met het Algemene Bedrijven Register (ABR).

Deze tabel is bekostigd door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).