Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022 - deel 2

Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar achtergrondkenmerken - deel 2.
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar uitkering en inkomen. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2022 (peildatum) voor de tabel naar uitkering en op 31 december 2021 voor de tabel naar inkomen.