Hartgezondheid

De hartgezondheid wordt berekend op basis van de afzonderlijke items (slaap, bloeddruk, roken, bewegen, diabetes, BMI, voeding). De items zijn op basis van zelfrapportage en afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022. De hartgezondheid en de afzonderlijke items worden uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken.

Op basis van de CBS Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van 2022 wordt een de hartgezondheid berekend. Vervolgens wordt de hartgezondheid vergeleken tussen mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen, herkomstgroepen, opleidingsgroepen en inkomensgroepen. Ook de items die worden gebruikt om de hartgezondheid te berekenen (slaap, bloeddruk, roken, bewegen, diabetes, BMI, voeding) worden uitgesplitst naar deze achtergrondkenmerken.

Bekostigd door: De Nederlandse Hartstichting.