Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2016-2022.

Deze tabel bevat cijfers over de bevolking en beroepsbevolking naar diverse achtergrondkenmerken, waaronder arbeidsmarktregio 2024. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking.

De tabel is gemaakt in opdracht van het UWV in het kader van de UWV Arbeidsmarktprognose 2024-2025.