Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie, leeftijdsklasse, migratieachtergrond, geslacht, en inkomensgroep per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 2.3:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar migratieachtergrond, 2021

Tabel 2.6:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar migratieachtergrond (beperkt), sociaal-economische categorie (beperkt) en leeftijdsklasse (beperkt), 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).