Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente

Deze tabel bevat informatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2024.
Aantallen over de voorlopige inwoneraantallen per gemeente op 1 januari 2024.