BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds, hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt CBS cijfers samen waarmee deze verdeelmodellen doorgerekend kunnen worden. Deze tabel bevat gegevens die onder andere als grondslag dienen bij het bepalen van de verdeling van het landelijk budget over de gemeenten ten behoeve van de algemene uitkeringen, Jeugdwet en Participatiewet.

Bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In november 2023 is deze publicatie uitgebreid met 1 extra tabel, tabel 9. Deze tabel is gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van BZK t.b.v. de verdeling van het gemeentefonds. In december 2023 is deze publicatie uitgebreid met 3 extra tabellen, tabellen 10 tot en met 12.