Auteur: Sven Meijs, Marjolein J. Peters

Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Over deze publicatie

Sinds juli 2022 brengt Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) functies in kaart per branche en per RegioPlus-arbeidsmarktregio. De indeling naar functie en branche verschilt van de op AZW StatLine beschikbare informatie over functies en branches in zorg en welzijn. Deze cijfers kunnen op dit moment daarom niet zomaar met elkaar gecombineerd worden. In dit rapport is een nadere vergelijking van de CBS en PFZW cijfers gemaakt. In deze vergelijking zijn de aantallen werknemers de basis voor de vergelijking. Verschillen kunnen zitten in de populatie, het tellen van unieke werknemers en/of banen per branche of per sector, verschillen in branche definities, hoe om te gaan met oproepkrachten en stagairs, etc. Doel van dit vergelijkingsonderzoek is dat de discrepanties tussen de cijfers van CBS en PFZW nader verklaard kunnen worden. Deze vergelijking vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.