Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023

Scholieren op weg naar huis
© CBS
Deze tabellenset bevat cijfers over Oekraïense vluchtelingen van 4 tot 23 jaar die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen.
Dit betreft enkel personen met de Oekraïense nationaliteit. Het peilmoment van de cijfers is 1 oktober 2023. De cijfers hebben betrekking op het percentage dat wel of niet naar school gaat en wel of niet een baan in loondienst heeft, de woonsituatie van jongeren in Nederland en de gemeente waar ze wonen.