Musea naar provincie en type, 2015-2022

© Hollandse Hoogte / Gerard Til Photo
Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2015 tot en met 2022.

Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De tijdreeks bevat gegevens over de jaren 2015-2022. De tabellenset bevat 5 uitgebreide tabellen waarin de resultaten worden uitgesplitst naar provincie, naar geregistreerde en niet geregistreerde musea, naar aard van de collectie en naar museumgrootte. De cijfers hebben de status 'voorlopig'.

Deze tabellenset is ook gedeeld met de Museumvereniging (MV). Met deze partij werkt het CBS samen in het samenstellen van de cijfers.