Auteur: G.M.J. Mars (CBS), S.G. van den Heuvel (TNO), J.C.M. Knops (CBS), E.M.M. de Vroome (TNO), W.J.M. Gielen (CBS), L.M.C. van Dam (TNO), G.M. Gommans (CBS), B.J.M. Janssen (CBS)

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving

Over deze publicatie

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen ervan voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid. In 2023 voerden het CBS en TNO samen de negentiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoeksbeschrijving geeft een globale beschrijving van de uitvoering van het onderzoek en de onderwerpen die in kaart gebracht worden. Ook worden wijzigingen beschreven die in de loop der jaren zijn doorgevoerd en die gevolgen kunnen hebben voor de vergelijkbaarheid van cijfers over de tijd. Voor onderzoekers die zelf met de microdata aan de slag willen, zijn instructies bij het gebruik van het bestand opgenomen.