Overledenen met erfbelasting, 2010-2021

Aandeel overledenen met aangifte erfbelasting, 2010-2021

De tabel bevat het percentage overledenen met een aangifte erfbelasting. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2010 tot en met 2021.

Opdrachtgever: Quine Systems.