Auteur: Jannes Kromhout, Martijn Souren

Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?

Over deze publicatie

De term arbeidsduur verwijst naar de hoeveelheid tijd die er gedurende een periode gewerkt wordt. Er zijn meerdere mogelijkheden voor het bepalen van deze arbeidsduur. De tijd die mensen feitelijk werken kan bijvoorbeeld verschillen van de afgesproken contracturen. Er kan minder gewerkt worden vanwege ziekte, feestdagen, verlof of te weinig opdrachten. Maar er kan ook meer gewerkt worden vanwege opbouw van arbeidsduurverkorting (ADV) en betaald of onbetaald overwerk. Het gaat echter niet alleen om verschillende definities. Cijfers over de arbeidsduur van werkenden kunnen ook uiteenlopen vanwege het gebruik van verschillende databronnen en verschillen in doelpopulaties. In dit artikel zijn de verschillende cijfers over arbeidsduur op basis van data uit 2022 nader toegelicht.