Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

Erratum:

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. Deze cijfers van 2021/2022 zijn per 16 februari 2024 hiervoor gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019 en 2020 in het tweede kwartaal van 2024 te corrigeren.

Zie Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2021 met de niet gecorrigeerde tabellen.
Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2022, mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2021 en de eigendomsstatusontwikkeling in 2021, per regio.

Deze publicatie geeft de stand van de woningvoorraad weer naar eigendomstype, woningtype en andere woningkenmerken op 1 januari 2022 per buurt, postcode (PC4) en voor Nederland.

Daarnaast zijn er tabellen met de mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2021 op postcode (PC4), gemeente, COROP, provincie en voor Nederland.

Tot slot zijn er tabellen met de eigendomsstatusontwikkelingen in 2021 op postcode (PC4), gemeente, COROP, provincie en voor Nederland.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).