Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022

Deze tabel bevat gegevens over de nabijheid van huisartsenpraktijken in 2008 en 2022, berekend over het wegennetwerk van en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2022.
Tabel 1 geeft per gemeente de gemiddelde afstand over de autoweg tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk op 1 januari van 2008 en 2022 weer. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen beide jaren is de nabijheid van huisartsenpraktijken per gemeente in 2008 opnieuw berekend via het wegennetwerk van 2022 en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2022.