Kenmerken van beginnende verdachten, januari 2022-juni 2023

Kenmerken van beginnende verdachten in de periode januari 2022-juni 2023, uitgesplitst naar incidentsoort. Lees voor gebruik de toelichting.
In deze tabellenset wordt gekeken naar de kenmerken van verdachten van misdrijven die op 1 januari 2022 jonger waren dan 23 jaar en die in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023 voor het eerst voor een delict zijn ingezonden naar het Openbaar Ministerie. Het is van groot belang dat de toelichting van de publicatie wordt gelezen om de cijfers goed te kunnen interpreteren. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).