Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind

Aantal huishoudens met minstens één zelfstandige en minstens één minderjarig kind naar inkomensklassen in 2021.

In de tabel staan aantallen huishoudens met minstens een persoon die zelfstandige is en waarin minstens één kind jonger dan 18 jaar woont. Hierbij wordt verder onderscheid gemaakt naar paren en eenouderhuishoudens. De aantallen zijn uitgesplitst naar inkomensklassen van het bruto huishoudeninkomen. De cijfers zijn beschikbaar voor 2021. Deze zijn definitief.

Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank.