Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017

© ANP / Patricia Rehe
Gebruik gemeentelijke armoederegelingen door subgroepen arme populatie: pilot op basis van een Artificial Intelligence (AI) model, gemeente Amsterdam en Den Haag, 2017.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijkrelaties (BZK) heeft de ambitie om de dienstverlening richting burgers te verbeteren. Dit gebeurt onder meer via het programma ‘Proactieve dienstverlening’. Dit programma heeft als doel om met inzet van data en nieuwe technologieën (vooral Artificial Intelligence) burgers proactieve dienstverlening aan te bieden. Binnen dit programma is eerder een AI-model voor armoede ontwikkeld. Aanvullend wordt er een aantal pilots uitgevoerd. Deze publicatie is één van die pilots en gaat over het gebruik van gemeentelijke minimaregelingen door de verschillende subgroepen uit het AI-armoedemodel in de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Dit onderzoek wordt bekostigd door BZK.