Bruto regionaal product Noordoost- en Noordwest-Friesland, 2020-2022

© Tineke Dijkstra
De waarde en volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van de regio’s Noordoost- Friesland en Noordwest-Friesland, verslagjaren 2020-2022.

De cijfers betreffen de waarde en de volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van twee regio’s, Noordoost-Friesland en Noordwest-Friesland. Deze regio’s zijn samengesteld conform de wensen van de opdrachtgever. De geleverde gegevens hebben betrekking op verslagjaren 2020-2022.

De publicatie wordt bekostigd door het Fries Sociaal Planbureau.