Auteur: Chris de Blois, Anne-Peter Alberda en Harm Jan Boonstra

De goederenstromen van de provincies in 2015-2022

Over deze publicatie

Dit artikel beschrijft de verschillende goederenstromen en het gebruik en aanbod van goederen in de provincies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de stromen in-, uit-, wederuit- en doorvoer en twee intraregionale stromen. De omvang van de goederenstromen wordt beschreven in brutogewicht en in waarde, waarbij ook de regionale verschillen in goederensamenstelling aan bod komen. In de beschrijving wordt aandacht gegeven aan de goederenstromen in 2022 en hoe zich die hebben ontwikkeld tussen 2015 en 2022. Deze publicatie is gebaseerd op provinciale goederenstromenschattingen die mede tot stand zijn gekomen met financiering van de provincies Noord-Holland, Limburg en Utrecht.