Bedrijfstak journalisten, 2023

Deze tabel bevat het aantal journalisten per bedrijfstak in 2023 op basis van de Enquête Beroepsbevolking.
Deze tabel is bekostigd door Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ).