Toetsingskader voor controles verkiezingsuitslagen

Dit rapport beschrijft een aantal mogelijkheden om op statistische basis mogelijke fouten op te sporen in verkiezingsuitslagen op het niveau van stembureaus.
Het rapport omvat een analyse op de kandidaatsuitslagen en partijuitslagen per stembureau bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 en de Europese Parlementsverkiezing van 2019. Er wordt daarbij voortgebouwd op eerder onderzoek uit 2020. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Kiesraad.