Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022

© CBS

Erratum:

Eind maart 2024 is geconstateerd dat de omzetniveaus en het aantal vestigingen voor het jaar 2022 niet kloppend zijn (tabel 3). Enkele bedrijfseenheden zijn dubbel opgenomen in de analyse waardoor de totaalcijfers te hoog zijn uitgevallen. De cijfers in tabel 3 zijn per 28 maart 2024 hiervoor gecorrigeerd.
Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2022.

Op verzoek van de gemeente Den Haag brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) regionale omzetgegevens van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Den Haag in kaart. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeente Den Haag, acht stadsdelen (Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen en Segbroek) en 70 kernwinkelgebieden. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen de sectoren Detailhandel en Horeca. De cijfers hebben betrekking op MKB-bedrijven in deze twee sectoren. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden, de gegevens waren reeds beschikbaar. De afbakening van de gebieden en sectoren is afgestemd tussen de gemeente Den Haag en het CBS. Dit project is een vervolg op eerdere uitgebrachte omzetcijfers tot en met 2021.

Voor de cijfers tot en met 2021, zie: Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag