Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2022.

Deze tabel bevat cijfers over pendel van de werkzame beroepsbevolking tussen arbeidsmarktregio's. Het gaat hierbij om de indeling naar arbeidsmarktregio 2024. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking.

De tabel is gemaakt in opdracht van het UWV in het kader van de UWV Arbeidsmarktprognose 2024-2025.