Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; studiesucces, 2008-2022

Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; uitval en rendement, 2008/'09, 2012/'13, 2016/'17, 2018/'19-2022/'23.
Op verzoek van de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam heeft het CBS maatwerktabellen gemaakt met daarin gegevens over uitval en rendement van wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling naar instroomjaar, instelling en diverse achtergrond- en studiekenmerken. Hierbij worden verschillende maten van uitval en rendement onderscheiden.