Monitor ISDE NWF 2023-I

© Hollandse Hoogte
Het gebruik van twee financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen (ISDE en NWF) naar achtergrondkenmerken van aanvragers en hun woningen, in de eerste helft van 2023.

Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik en de effecten van energiebesparende maatregelen die met behulp van financieringsinstrumenten genomen worden. Het gaat hierbij om de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en Energiebespaarleningen uit het Nationaal Warmtefonds (NWF). De tabellen tonen per instrument het gebruik naar bouwtechnische indicatoren (oppervlakte, bouwjaar, woningtype, energielabel, monumentenstatus, stedelijkheid en provincie) en sociaaleconomische indicatoren (besteedbaar huishoudinkomen, verzamelinkomen en woonduur).

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze tabellenset stelt TNO een halfjaarlijkse monitor samen. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.