CBS Corona onderzoek, 2023

Sterfte en oversterfte in Nederland gedurende de COVID-19-pandemie, personen en huishoudens naar indicatoren van potentiële kwetsbaarheid en vaccinatiegedrag.
  1. De factsheet toont het verloop van de COVID-19 pandemie in Nederland. De sterfte aan COVID-19 is beschreven evenals de sterfte aan zes andere groepen doodsoorzaken. De oversterfte is weergegeven per leeftijdsgroep. Daarnaast toont de factsheet de regionale verschillen in overlijden aan COVID-19 evenals het verloop van het aantal ziekenhuisopnamen gedurende de COVID-19 pandemie.
  2. De tabel over personen en huishoudens toont alle mogelijke combinaties van acht verschillende indicatoren van potentiële kwetsbaarheid. De tabel geeft daarmee informatie over (potentieel) kwetsbare groepen in de samenleving en overlap tussen deze groepen.
  3. Het rapport over sterfte en doodsoorzaken in de periode 2020 tot en met 2022 betreft een actualisatie van een deel van het oversterfteonderzoek uit 2022. De samenhang tussen oversterfte en COVID-19 sterfte is beschreven, evenals het verloop van de aandelen van doodsoorzaken in de totale sterfte.
  4. Het rapport vaccinatiegedrag beschrijft welke factoren van belang zijn bij de keuze of een persoon zich laat vaccineren of niet. Daarbij is gekeken naar ervaren gezondheid, vertrouwen, participatie en religie.
  5. Het rapport CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken beschrijft de redenen waarom het CBS vanaf 2024 teruggaat naar de manier waarop het voor het uitbreken van de COVID-19-pandemie het aantal overlijdens en oversterfte publiceerde.
  6. De aanvullende korte toelichting bevat een aantal analyses waarnaar in het rapport sterfte en doodsoorzaken in de periode 2020 tot en met 2022 verwezen wordt.

De factsheet over het verloop van de COVID-19-pandemie in Nederland, de tabel met informatie over personen en huishoudens naar (combinaties van) indicatoren van potentiële kwetsbaarheid, 2019 en de rapporten over sterfte en doodsoorzaken 2020 – 2022, vaccinatiegedrag en CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken maken onderdeel uit van het CBS Corona onderzoek 2023 dat door het ministerie van VWS wordt bekostigd. De korte toelichting vormt hierop een aanvulling.