Voertuigen en kilometers naar gewicht, 2015-2022

Deze tabellenset bevat gegevens over voertuigaantallen en afgelegde kilometers van voertuigen van de Europese voertuigsoort M1 en N1. De cijfers zijn gesplitst naar elektrisch aangedreven en niet elektrisch aangedreven voertuigen. Ook zijn de cijfers uitgesplitst naar het gewicht van het voertuig (massa leeg voertuig). Het betreft cijfers over de jaren 2015 t/m 2022.
De tabellen zijn samengesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.