Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022

De tabel bevat, uitgesplitst naar gemeente, gegevens over verzekerden Zorgverzekeringswet met een betalingsachterstand, waarvan de bestuursrechtelijke premie is opgeschort en die daardoor niet tot de wanbetalers gerekend worden.
Het betreft de situatie op 31 december 2022 (peildatum).