Auteur: Fijnanda van Klingeren, Marieke de Vries, Marjolijn Das

Herkomstsegregatie in Nederland: een netwerkanalyse

Over deze publicatie

Dit artikel onderzoekt de mate van herkomstsegregatie voor de elf grootste herkomstgroepen in Nederland tussen 2009 en 2020 door middel van een analyse van persoonsnetwerken. De belangrijkste bevindingen zijn:

- Gemiddeld zijn mensen in hun netwerken vooral blootgesteld aan hun eigen herkomstgroep en eigen generatie (in Nederland of in het buitenland geboren).
- Mensen met een Nederlandse herkomst leven het meest gescheiden van andere herkomstgroepen.
- De meeste herkomstgroepen zijn tussen 2009 en 2020 minder gescheiden van andere groepen gaan leven.
- In de Nederlandse herkomstgroep hangt een hoger inkomen samen met hogere segregatie, voor de meeste andere groepen geldt het tegenovergestelde.
- Voor de Nederlandse herkomstgroep geldt dat stedelijk wonen samenhangt met lagere segregatie; bij de meeste andere groepen is dat juist tegenovergesteld.