Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023

Oekraïense vluchtelingen bedanken middels een kleine bijeenkomst in Den Haag Nederland voor de opvang.
© ANP / Marcel van den Bergh
Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers samengesteld over de demografische kenmerken en emigratie van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast zijn diverse kenmerken over Oekraïense vluchtelingen opgenomen die als werknemer in loondienst zijn. Ook zijn er cijfers opgenomen met betrekking tot wijzigingen in het type dienstverband van Oekraïense vluchtelingen die als werknemer in loondienst zijn.

De verslagperiode van de cijfers over demografische kenmerken en werknemers hebben betrekking op 1 november 2023. De cijfers over de wijzigingen in dienstverband hebben betreking op 1 november 2023 ten opzichte van 1 november 2022.

In de tabellenset wordt onderscheid gemaakt naar personen met een Oekraïense nationaliteit en personen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit. De groep Oekraïense vluchtelingen wordt qua demografische samenstelling beschreven aan de hand cijfers over o.a. wekelijkse instroom, geslacht, leeftijd, huishoudssamenstelling en nationaliteit. Ook zijn cijfers opgenomen over type huisvesting en woongemeente.

De cijfers over emigratie hebben betrekking op wekelijkse uitstroom en plaats in het huishouden. Daarnaast wordt de populatie emigranten gedetailleerd naar geslacht en leeftijd.

De groep Oekraïense vluchtelingen dat als werknemer in loondienst is wordt beschreven aan de hand van het aandeel werknemers, bedrijfstak, arbeidsduur, uurloon, aantal gelijktijdige banen, arbeidsmarktregio en soort baan. Daarnaast worden de cijfers over werknemers gedetailleerd naar geslacht en leeftijdsgroep.

Bij de cijfers over de wijziging in het dienstverband wordt gekeken in hoeverre Oekraïense vluchtelingen op 1 november 2023 ten opzichte van 1 november 2022 wel of geen dienstverband in loondienst hebben of dat er een wijziging is geweest in het al dan niet aanwezige dienstverband op beide peilmomenten. Daarnaast is onderzocht in hoeverre Oekraïense vluchtelingen op 1 november 2023 een andere werkgever of ander type dienstverband hebben ten opzichte van 1 november 2022.